Werkwijze koppeling

Koppelingen kunnen op diverse manieren ingezet worden. Bent u een Exact Globe gebruiker en wilt u Exact data koppelen aan bestaande Cloud oplossingen dan kan dat. Wij noemen onze koppeling: Clickker. Bent u een Exact Globe gebruiker en laat u een webapplicatie ontwikkelen waarbij data vanuit Exact Globe opgenomen dient te worden dan kan dat ook met Clickker. Bent u een web ontwikkelaar en dient uw webapplicatie geïntegreerd worden met Exact Globe dan is Clickker ook uw tool.

Vervolgens moet er bepaald worden wat de dataflow is. Welke data wordt in Exact vastgelegd en welke data in de webapplicatie. Vervolgend dient er bepaald te worden waar in het proces deze data uitgewisseld dient te worden. Hierbij is het mogelijk om data beide kanten op te laten muteren.

Indien gegevens aangemaakt of bijgewerkt dienen te worden in Exact Globe dan dient dient de module E-Connectivity Client in uw Exact licentie beschikbaar te zijn.

Nadat de dataflow is vastgelegd zullen wij deze opnemen in Clickker. Clickker zal geïnstalleerd worden op de Exact server en de connectie is gelegd. De eventueel benodigde aanpassingen in de Exact inrichting kunnen wij ook voor u verzorgen.

Strategy

Samen met alle stakeholders bepalen we de doelstellingen en de functies van het platform.

Dataflow

Hoe zal de data uitgewisseld worden? In welke richting(en)?

Installatie

Installatie Clickker op de applicatieserver.

Configuratie

Inrichten van de koppeling middels een schema wanneer de synchronisatie plaats vindt.