Projecten

SNN-Logo-2-768x511

Sense Cloud ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Aanleiding: Inzicht in verhuur van objecten. Op dit moment is het niet mogelijk om de dagelijkse data van verhuur te toetsen op de gemaakte afspraken met klanten. Het gehele proces ligt vast op papier. Wat is de vrije verhuur voorraad alsmede ontbreekt het aan een controle lijst van datgene wat uit de verhuur komt. Ook is er geen inzicht van alle afspraken omtrent datgene wat er verhuurt is. Hierdoor wordt langs niet alles gefactureerd wat gefactureerd had kunnen worden. Ook wordt er te laat schade ontdekt aan datgene wat verhuurd is. Hierdoor kan je deze schade niet meer verhalen op de huurder.

   
Doelstelling: Optimale registratie van het verhuur van objecten. Dit moet op een eenvoudige manier (responsieve APP), gebeuren en operationeel kunnen zijn op een tabblad dit op dat wij te maken hebben met laag geschoold personeel. De app zal een aantal fasen kennen binnen het proces. Dit zijn:

  • Invoer van een verhuuropdracht
  • Uitgifte van het verhuur object
  • Periodieke facturatie
  • Inname van het verhuur object
  • Afrekening

    
Per dag worden allerhande verhuuropdrachten opgesteld. Nadat dit is gedaan kan het verhuur object uitgeven worden uit de beschikbare voorraad. Hierbij worden onder andere foto’s genomen van de status van het object. Ook is er ruimte om notities te plaatsen. Deze informatie zal naar de klant gestuurd worden. Vervolgend wordt er periodiek gefactureerd, waarbij de facturatie volledig geïntegreerd dienen te zijn met de backoffice van Exact Globe.

    
Na afloop van de verhuur periode komen de objecten terug. Hierbij wordt de staat van het verhuurobject vastgesteld. Ook worden er zaken die bijgevuld dienen te worden bijgevuld. Dit om het object weer geschikt te maken voor een volgende verhuur periode.

  
Nadat dit heeft plaats gevonden kan de eindafrekening plaats vinden. Ook deze eindafrekening zal volledig geïntegreerd dienen te worden met de software van Exact.