Nieuws

Contract verbruik applicatie

Bedrijven willen inzicht hebben in het verbruik van materiaal en uren op de door de organisatie afgesloten contracten. Op dit moment is het niet mogelijk om de dagelijkse data van verbruik te toetsen op de gemaakte contract afspraken. Hierdoor wordt lang niet alles gefactureerd wat
gefactureerd had kunnen worden. Daarnaast gaan er met de huidige werkwijze veel producten/onderdelen verloren omdat men niet weet dat deze wel op voorraad zijn of men niet kan achterhalen waar deze zijn gelokaliseerd.

Middels dit project willen wij vanuit Sense Cloud een product ontwikkelen dat in de toekomst als standaardproduct weggezet kan worden. Dit is belangrijk omdat steeds meer van onze klanten aangegeven hebben extra webapplicaties te willen gebruiken in combinatie met Exact. Om hen hierin beter te kunnen bedienen willen we deze software gaan ontwikkelen. Dit bespaart zowel de klant als de applicatiebouwer tijd en geld, en dus kunnen wij onze klanten extra service en ondersteuning bieden. Aangezien deze software nog niet aangeboden wordt in de markt dient deze nieuw ontwikkelt te worden.

Via het Samenwerkingsverband Noord Nederland kunnen wij dit project realiseren dankzij de zogenaamde VIA-regeling. Dit is een Europese subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

>>> 20 mei 2020