projectenVERVALLEN

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Aanleiding: Inzicht in het verbruik van materiaal en uren binnen de afdeling onderhoud. Op dit moment is het niet mogelijk om de dagelijkse data van verbruik te toetsen op de gemaakte afspraken met leveranciers. Wat valt onder garantie en wat valt niet onder garantie qua materiaal en uren. Hierdoor wordt langs niet alles gefactureerd wat gefactureerd had kunnen worden. Veel van tijd en uren kan geclaimd worden bij leveranciers; echter deze willen een onderbouwing zien.

Doelstelling: Optimale registratie van verbruik van uren en artikelen door de medewerkers van de onderhoudsafdeling. Dit moet op een eenvoudige manier (responsive APP), gebeuren en operationeel kunnen zijn op een barcodescanner dit op dat wij te maken hebben met laag geschoold personeel. Per dag worden de werkbonnen door de werkplaats chef digitaal uitgedeeld aan de medewerkers. De medewerker houdt uren en artikelen bij door middel van scannen hiervan. De medewerker handelt de digitale bon af, waarna deze ter controle komt bij de werkplaats chef. Deze controleert alles; klopt aantal en gebruikte materiaal en wat valt onder garantie en wat niet. Na deze controle wordt de werkbon als afgehandelde order automatisch verwerkt in Exact Globe. Zaken die onder garantie vallen zullen door middel van een garantie flow afgehandeld worden binnen de applicatie. Ook zal het mogelijk zijn om tellingen uit te voeren door middel van de inzet van de scanner. Het resultaat van de scanning wordt direct verwerkt in Exact Globe.