Crediteuren App

Waarom een Crediteurenportaal?

De organisatie waar een kleine 1500 medewerkers actief zijn maakt gebruik van Exact Globe voor de financiële administratie en AFAS als HRM systeem, inclusief de salarisverwerking. Binnen Exact Globe is een medewerker een crediteur. Door de ontwikkeling van een crediteurenportaal blijft het overzicht behouden van allerhande mutaties. Ook dienen de mutaties eerst goedgekeurd te worden alvorens deze worden gewijzigd. Binnen Exact Globe ontbreekt de functionaliteit die het crediteuren portaal biedt.

De crediteurenportaal is responsive waardoor hij op elk device (computer, tablet en smartphone) en vanaf elke locatie te benaderen is. De crediteuren portaal is AVG-compliant dankzij de Windows authenticatie zodat alle informatie veilig wordt opgeslagen en alleen toegankelijk is voor medewerkers die hiertoe rechten hebben.

Ontwikkeling Crediteurenportaal

Sense Cloud heeft een webapplicatie ontwikkeld voor het beheren van crediteuren waarin een vierogen-principe kan worden gewaarborgd. Het principe hierbij is dat binnen een portaal het mogelijk is om medewerker A een crediteur te laten wijzigen en of aanmaken en dat dit wordt aangeboden aan medewerker B. Na een controle en bij goedkeuring door medewerker B wordt de wijziging doorgevoerd en gesynchroniseerd met alle Exact Globe administraties.

In het crediteurenportaal dienen de volgende acties mogelijk te zijn:

 • Inlog medewerker via eigen login methode of Windows authenticatie;
 • Opzet inrichting fiattering volgorde of inrichting bepaling volgorde fiattering;
 • Aanmaken crediteur in crediteurportaal;
 • Overzicht van mutatie details in kleur;
 • Fiatteren mutatie;
 • Mutatiehistorie;
 • Toevoegen van documenten;
 • Koppelen met alles beschikbare administraties binnen Exact Globe;
 • Uitlezen medewerkers in AFAS en aanmaken in Exact Globe (als crediteur);
 • Inlezen loonjournaalposten AFAS in Exact Globe.

Ontwikkeling Crediteurenportaal duur?

Dit valt reuze mee door de inzet van onze standaard Business Blocks. Wij hebben binnen deze oplossing gebruik gemaakt van de volgende Business Blocks:

 • Clickker;
 • Gebruikersrechten;
 • Standaard applicatie lay-out inclusief huisstijl klant;
 • Logging en controle;

 

Deze Business Blocks zijn verkrijgbaar in een maandmodel. Ook het hosten van deze webapplicatie wordt verzorgt door Sense-Cloud. Door de inzet van deze business Blocks heeft het ontwikkelen van het crediteurenportaal minder dan 80 uur in beslag genomen.

Ontwikkeling webapplicatie risico vol?

Niet dus. Wij ontwikkelen webapplicaties op basis van fixed price. Door de inzet van onze Business Blocks hoeven wij de basis voor de webapplicatie niet iedere keer opnieuw ontwikkelen. Ofwel de basis is aanwezig en de overige 40% nemen wij tegen een vast bedrag aan. Daarnaast zien wij dat de betrokkenheid van medewerkers vanuit de organisatie erg groot is. Dit leidt tot snelle acceptatie van de ontwikkelde oplossing bij medewerkers.