Release Notes Versie  1.0.8.679

Nieuwe functionaliteiten

Koppeling Exact Globe Next:

 • De koppeling naar Exact Globe is verbetert. Wij waren niet tevreden over de huidige logboek registratie, de logbestanden werden al heel snel heel groot en niet alle informatie was even nuttig. Door NLOG te introduceren in al onze applicaties is het nu mogelijk om meer grip uit te oefenen op logging door ons als ontwikkelaar, maar vooral door systeembeheer, zij kunnen nu zelf bepalen wat waar wordt weggeschreven en op welk niveau. Dit betekend dat het ook mogelijk is om de logs naar een externe server te sturen of zelfs een email naar een gebruiker. Meer informatie over NLOG kunt u vinden op: https://github.com/NLog/NLog/wiki/Examples
 • Naast deze grote toevoeging hebben wij ook veel verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot betrouwbaarheid en performance.

Service.sense-cloud.nl:

 • Het is mogelijk om gebruik te maken van een vragenlijst in de applicatie, hierin kan je vragen definiëren voor bijvoorbeeld een APK keuring, NEN3410 rapport of wat je maar kan bedenken. Deze lijsten kunnen bij verzamelopdracht automatisch worden gekoppeld en nu ok bij individuele servicerapporten worden gekoppeld. Ga hiervoor naar de pagina van het servicerapport en klik op vragenlijst koppelen (dit is niet zichtbaar indien er al een vragenlijst gekoppeld is of er geen vragenlijsten zijn).
 • Wij hebben ook de klantreferentie van een object toegevoegd op het voltooide rapport, zodat klanten minder moeite hebben om de rapportages in de administratie te verwerken.
 • Wanneer er onderhoud is gepland van Sense-Cloud Service dat een mogelijke onderbreking van de dienst als gevolg heeft plaatsen wij hiervoor een systeemmelding, hierin geven we aan wat er gaat gebeuren en wat de impact is voor onze gebruikers, deze teksten en de plaats hiervan was niet ideaal. Dit hebben we nu aangepast zodat het helder en inzichtelijk is voor iedereen.
 • Binnen de applicatie werd voor registratie van bedrijven en gebruikers gevraagd om een geboortedatum, niemand was hier blij mee en het gaf geen inzicht in nieuwe informatie. Wij hebben dit veld dus volledig verwijderd. Jong of oud wij hoeven het niet te weten. Wel een klein nadeel: we kunnen je geen kaartje sturen als je jarig bent.
 • Als laatste verbetering wordt nu aangegeven vanaf welk servicerapport een vervolg rapport is gemaakt.

Opgeloste bugs:

Wij hebben met behulp van onze meest ervaren gebruikers een aantal bugs in de software gevonden en opgelost maar ook een paar verbeteringen doorgevoerd in hoe wij met bugs om gaan.

 • Zoals onze gebruikers weten zijn alle openstaande Bugs voor iedereen inzichtelijk hier doen wij niet geheimzinnig over want als je eerlijk bent over wat er fout gaat dan is de oplossing dichtbij. Toch misten we van tijd tot tijd een bug of informatie over de bug. Dit achterhalen met een supportchat is altijd mogelijk maar om het voor iedereen makkelijker te maken slaan we nu ook informatie over de gebruikte internet browser op (om Internet Explorer en Opera bugs makkelijker te vinden) en hebben wij het overzicht van de bugs verbeterd, nu is inzichtelijk wanneer wij denken dat een bug is opgelost en kan je zien of een bug door jou gemeld is.
 • Er waren meerdere punten waar de synchronisatie tussen ons Azure SQL platform niet gelijk liep met Elasticsearch, dit hebben wij op alle plekken gecontroleerd en uitgebreid waar nodig.
 • Vanuit het bewerken van een servicerapport kwamen veel problemen en klachten, snelheid was matig en als er een fout optrad was het raden naar de oorzaak, hiervoor hebben we nu een totaal nieuwe weergave gemaakt, deze is sneller om te laden en is herkenbaar voor iedereen.
  In deze nieuwe weergave maken me gebruik van micro updates in plaats van een totale update hierdoor zijn de wijzigingen altijd opgeslagen en hebben je collega’s sneller inzicht in wat er is gebeurd. Ieder te wijzigen veld of rij kan je aanpassen door op het potloodje te klikken.
 • Weergave van de Timer liep niet correct mee met de tijd op de server, dit is verholpen.
 • Facturatie en levering ging in uitzonderlijke gevallen niet correct, dit hebben wij verholpen en in het kader van performance enkele extra verbeteringen doorgevoerd.

Volgende release 1.0.8.680

Voor de volgende release gaan wij ons richten op nieuwe functionaliteiten die door onze klanten zijn aangedragen en kijken wij naar de mogelijkheid om onze synchronisatie cliënt naar Exact automatisch te laten updaten opdat uw systeembeheer minder belast is met het installeren van deze updates als gevolg van de snelle ontwikkelingen een aanpassingen van de synchronisatie cliënt.

Ook gaan wij proberen om nieuwe functionaliteiten/suggesties inzichtelijk te maken voor iedereen en de mogelijkheid bieden hierop te stemmen opdat hier prioriteit aan gegeven kan worden voor ontwikkeling.

Ik duik nu weer in de code tot versie 1.0.9 en hoop dat iedereen veel plezier heeft met de nieuwe versie.